บริการ

การบริการของศูนย์

สนับสนุนการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เทคนิควิธีการ และวิจัย แก่บุคลากรทางการศึกษา

Innovation Technology Reviews

บทความ สาระความรุ้ แนะนำการใช้แอพพลิเคชัน และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

เข้าดูบทความ

Training

อบรมการและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ในการใช้งาน และผลิตสื่อด้วยแอพพลิเคชั่น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการจัดการเรียนการสอน

ดูคอร์สที่เปิดอบรม

consultant

ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการผลิตสื่อ แก่ นักศึกษา อาจารย์ที่สนใจ

ดูรายละเอียด